Wat is een Marketing Consultant?

Marketing adviseur

 

 

 

 

 

Een marketingconsultant heeft vele petten op. Een functieomschrijving van een marketingconsultant moet een opsomming geven van de verschillende taken die binnen het werkterrein van de consultant vallen. De functieomschrijving van de marketingconsultant kan ook activiteiten omvatten zoals de organisatie van evenementen in de bedrijfstak, de coördinatie van promotieactiviteiten en opleiding. Bovendien helpen marketingconsultants vaak bij de ontwikkeling van marketingmaterialen en -modellen. Deze activiteiten kunnen ook het beheren van relaties met klanten, het onderzoeken van marketingstrategieën, analyse, het plannen van aanbevelingsbrieven en het schrijven van marketingtoepassingen omvatten.

2. De belangrijkste taakomschrijving van een marketingconsultant heeft variëren door de soorten organisaties. De taakomschrijving van een marketingconsultant verschilt van bedrijf tot bedrijf en omvat vaak activiteiten als kostenevaluatie, marktonderzoek, creatieve strategievorming, reclame en budgetplanning.

3. Een andere taakomschrijving van een marketingconsultant is het genereren van verkoop- en winststuring voor hun cliënt. Zij helpen vaak bij de planningsfase van reclamecampagnes, bereiden het marketing- en reclamemateriaal voor, huren en trainen personeel, en ontwikkelen een marketingbudget.

4. Marketingconsultants zijn ook verantwoordelijk voor het verkrijgen en evalueren van nieuwe zaken. Zij testen potentiële sponsoring en nieuwe produktmarkten, en adviseren het management om de vraag naar produkten en diensten vast te stellen.

5. Marketingconsultants ontwikkelen plannen om de huidige systemen te verbeteren met het oog op meer winst. Zij helpen bij de planning en uitvoering van belangrijke bedrijfsverschuivingen.

6. Marketingconsultants bepalen de vraag naar een product en ontwikkelen strategieën om de verkoop en de winst te verhogen.

7. Marketing consultants zijn verantwoordelijk voor de voorraadniveaus en materialen van de producten.

8. Marketingconsultants analyseren de vraag uit het verleden en de verwachte vraag, maken prognoses van toekomstige trends en stellen statistische analyseverslagen op.

9. Reclameverkoopleiders zijn verantwoordelijk voor de leiding van het reclameprogramma, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

10. Internationale marketing managementconsultants ontwikkelen marketingprogramma’s en -beleid voor een buitenlandse of buitenlandse onderneming, of ondernemingen binnen een specifiek gebied of een specifieke bedrijfstak. Zij helpen ook bij de planning en uitvoering van marketingcampagnes.

Wat zijn de opleidingseisen voor toegang tot het vakgebied?

De algemene vereisten voor toegang tot het vakgebied zijn een universitair diploma in marketing of een aanverwant gebied, verscheidene jaren marketingervaring, vertrouwdheid met elementaire bedrijfspraktijken en een grondige kennis van de primaire marketinginstrumenten (d.w.z. de marketingsoftware).

Er zijn verschillende specialisaties die een marketingadviseur op school kan leren. Deze specialisaties omvatten internationaal marketing management, marketing psychologie, marketing methodologie, massamarketing, dynamische marketing, opt-in marketing en vele anderen. Sommige bedrijven bieden zelfs Master’s degrees in marketing aan.

Hoeveel geld verdienen marketing consultants?

Het loonbereik van een marketingconsultant ligt over het algemeen tussen $ 35.000 en $ 65.000. De eerste salarissen liggen tussen de $45.000 en $55.000 per jaar. Ervaren consultants die een goede staat van dienst hebben en zich in het midden van hun carrière bevinden, kunnen tussen de $50.000 en $75.000 in rekening brengen.

Consultant vs. Executive- Deze vraag is verwarrend. In sommige opzichten betekent een executive consultant een ervaren leidinggevende die werkt voor een klein of middelgroot bedrijf en verantwoordelijk is voor de marketing en reclame van een groot bedrijf, maar geen eigenaar of chief executive officer is. Een consultant rapporteert over het algemeen aan een senior executive en wordt vaak omschreven als de “Distribution Head” of “Business Head” etc. In een andere betekenis is een consultant echter een ervaren leidinggevende die werkt als technisch consultant of lid van een technisch team dat advies en deskundige steun verleent aan een leidinggevend team.

Flexibiliteit in werkgroepen

Dankzij het internet neemt het aantal communicatiemethoden toe en kan de consultant in virtuele of onlineteams werken met andere agentschappen, bedrijven of zelfs non-profitorganisaties of buitenlandse overheids- of multinationale ondernemingen. Dankzij de technologie en de flexibele werktijden kan de consultant 7 dagen per week werken, 30 tot 60 uur per week, afhankelijk van de vereisten van het project.

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Zoals voorgesteld onder de titel Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, zou een consultant in deze ontwikkelingsfase kunnen worden ingeschakeld voor het verrichten van onderzoek, het identificeren van origineel onderzoek en het verstrekken van technologieplatforms waarop de nieuwe produkten of diensten kunnen worden geexploiteerd. Dit is ook de fase waarin een consultant zich zou kunnen bezighouden met de primaire taken, zoals de selectie van technologieën, de ontwikkeling van instrumenten en het testen.

Marketing

De consultant zou kunnen worden ingehuurd om marketingcampagnes en -strategieën te helpen ontwikkelen. Dit is vergelijkbaar met wat in de verkoop zou zijn. De adviseur zou zowel het product als de consument kunnen adviseren over de voordelen van het product. Er zou een element van testen kunnen zijn om de noodzaak van het product te helpen bevestigen. Hij zou ook onderzoek kunnen doen naar alle op de markt beschikbare courante hulpmiddelen en de meest populaire kunnen identificeren. Dit deel van het werk zou later zeer belangrijk zijn, aangezien de marketingdeskundige betrokken zou zijn bij de planning van de marketingaanpak voor de klanten.

lees meer: